Snímače pro průmysl

Snímače pro průmysl jsou obvykle využíványměření proudů a napětí pro účely řízení a zpětnovazebních regulací průmyslových zařízení. Čím rychlejší je odezva snímače, tím lepší, rychlejší a plynulejší je řízení sledovaných zařízení. Naše snímače se obvykle využívajíměničích pro řízení elektrických pohonů, svařovací technice, technice zdrojů nepřetržitého napájení, v solárních systémech při řízení měničů i k měření proud do sítě, k zajištění bezpečnosti zařízení a i jejich obsluhy, v aplikacích větrných elektráren a obnovitelných zdrojů, generátorů, zdvižných zařízení a mnoha dalších aplikací.

 

Snímače pro průmysl nabízíme v těchto variantách:

Snímače proudu

Snímače napětí

 

Katalog ke stažení zde download


Snímače proudu

Pro snímání proudu jsou využívány různé technologie, které využívají buď princip Hallova jevu v polovodičích, nebo pricipu „Fluxgate“ v magnetických materiálech. Obě tyto technologie jsou využívány jak pro přímé měření v otevřené smyčce (O/L – Open Loop), nebo pro zpětnovazební měření (C/L – Closed Loop). Vysokou aplikovatelnost snímačů umožňují různá konstrukční provedení ať už do desek plošných spojů (PCB, SMD), nebo pro montáž na panel.

Rozsah jmenovitého proudu IPN (A)

Rozsah napájecího napětí (V)

Typická přesnost při teplotě 25°C v (%) z IPN

Kmitočtový rozsah  (kHz)

Montáž

Použitá technologie

Typové označení řady

1.5 - 50

+5

0.8%

DC - 200

PCB

Fluxgate

CAS - CASR - CKSR

0.25 - 200

+/- 12...15

0.41 - 0.85%

DC - 200

PCB

C/L

LA 25-200 -P

2 - 100

+5

3 - 8%

DC - 105

PCB

O/L

FHS 40- P/SP600

2x3 - 25

+/- 12...15

3%

DC-50

PCB

O/L

HXD

3 - 50

+/-12...15
SP2 + 12...15

1 - 2%

DC - 50

PCB

O/L

HX & HX/SP2

5 - 20

+ 5

1%

DC-50

SMD

O/L

HMS

5 - 50

+ 5

1%

DC - 50

PCB

O/L

HXS

5 - 50

+/-15
SP1 +5

1 - 4%

DC - 50

PCB

O/L

HY & HY/SP1

6 - 25

+ 5

0.7%

DC - 200

PCB

C/L

LTS - LTSR-LTSP

16 - 100

+/- 12...15

0.9%

DC - 300

PCB

C/L

LAX 100-NP

25 - 125

+/- 12...15

0.25 - 0.4%

DC - 200

PCB

C/L

LAH

3 x 25 - 150

+/-12 ...15

2 - 3.5%

DC-10

PCB

O/L

HTT-P

50 - 100

+ 5

1 - 1.7%

DC - 100

PCB

Eta

LAS

50 - 100

+/- 15

1 -2.2%

DC - 50

PCB

O/L

HTY

50 - 400

+ 5

1%

DC - 50

PCB

O/L

HAIS

50 - 400

+/- 12...15

1%

DC - 50

PCB

O/L

HTB

50 - 400

+/-12...+15

1.75%

DC - 50

PCB

O/L

HTB-SP5

50 - 600

+/- 15

1 -1.75%

DC - 50

Panel

O/L

HAL

50 - 600

+/- 15

1 - 3%

DC - 50

Panel/PCB

O/L

HAS

50 - 600

+5

1%

DC - 50

Panel

O/L

HASS

100 - 800

+/- 15

1 - 2.7%

DC - 50

PCB

O/L

HAC

100 - 1000

+/- 15

1 - 1.75%

DC - 50

Panel

O/L

HTA

200 - 500

+/-12...18

0.3%

DC - 100

Panel

C/L

LA 205 / 305 -S/ -T

200 - 800

+5

1%

DC - 20

PCB

O/L

HTFS

200 -2000
50 - 500

+/- 12..15

2.2 - 3.25%

DC - 4 --10

Panel
Otevírací jádro

O/L

HOP-HTR

200 - 2000

+/-12...24

0.2 - 0.4%

DC - 150

PCB/Panel

C/L

LF

300 -400

+/-15

0.7 - 1%

DC - 50

Panel

C/L

LA 306-S

500 - 1500

+/- 15

1 - 1.75%

DC - > 25

Panel

O/L

HAT

500 - 2500

+/- 15

1 -3.25%

DC - > 25

Panel

O/L

HAX

1000 - 10000

+/- 12...60
0...+24

0.2 - 0.8%

DC - 150

Panel

C/L

LT

4000 - 20 000

+/- 15

1%

DC - 3

Panel

O/L

HAZ

1 - 100

+/- 15

<0.25%

500

Panel

Fluxgate C

CT

12.5

+/- 15

<0.05%

DC-500

PCB

Fluxgate IT

ITN 12-P

60-1000

+/-15

<0.004 - 0.03%

DC-800

Panel

Fluxgate IT

IT 60-1000 S

150 - 600

+/- 15

<0.0022-0.0088%

100

Panel

Fluxgate IT

IT 150-600 S

600-900

+/-15

<0.002%

300

Panel

Fluxgate IT

ITN 600-900 S

300

+/- 15

<0.05%

100

Panel

Fluxgate IT

ITB 300-S

400

+/- 15

0.0087%

DC-200

Panel

Fluxgate IT

ITL 900-T

4000

+/-24

0.06%

DC-50

Panel

Fluxgate

ITL 4000-S

40-5000

100/110/230 VAC 50-60 Hz

<0.0007 - 0.0013%

DC-300

Měřicí hlava + 19" skříň vyhodnocovací elektroniky

Fluxgate IT

ITP

Tyto údaje jsou pouze orientační, v případě zájmu o datové listy produktů nás prosím kontaktujte.

 zpět

 

Snímače napětí

Snímače napětí využívají buď princip převodu měřeného napětí na proud vestavěným rezistorem, nebo jsou dodávány bez vstupního rezistoru - pro aplikaci s externím rezistorem. U snímačů napětí je kromě již zmíněných technologií využívána také technologie izolačního zesilovače.

se zabudovaným rezistorem

Rozsah jmenovitého napětí VPN (V)

Rozsah napájecího napětí (V)

Typická přesnost při teplotě 25°C v (%) zVPN

Kmitočtový rozsah (kHz)

Montáž

Použitá technologie

Typové označení řady

50 - 2000

+/- 12...24

0.7

<13

Panel

Izolační zesilovač

AV 100 - Voltage

50 - 2000

+/- 15...24

0.7 - 1.2

<10

Panel

C/L

LV 100 - Voltage 1

200- 1200

+/- 12...15

0.8 - 0.9

<10

Panel

C/L

LV 25 - Voltage

85 -1400

+/- 15...24

<0.375

<300-800

Panel

Fluxgate C

CV 3 - Voltage

200 - 6400

+/- 15...24

0.8 - 2.5

<1

Panel

C/L

LV 200-
AW/2/Voltage

2500 - 4000

+/- 15...24

0.2 - 0.8

<10

Panel

C/L

LV 100-Voltage2

2121 - 4242

 

+/- 15 % +/- 24

<1.4

<21

Panel

Fluxgate C

CV 4 -Voltage

1200 - 4200

+/- 13,5...26,4

0.4

<12

Panel

Izolace s digitálním přenosem

DV Voltage

Tyto údaje jsou pouze orientační, v případě zájmu o datové listy produktů nás prosím kontaktujte.

zpět

bez rezistoru

Rozsah jmenovitého napětí VPN (V)

Rozsah napájecího napětí (V)

Typická přesnost při teplotě 25°C v (%) zVPN

Kmitočtový rozsah (kHz)

Montáž

Použitá technologie

Typové označení řady

10 mA
(10 - 500V)

+/- 12...15

0.8 - 1

<10

PCB

C/L

LV 25-P

10 -210mA
(100 - 2500V)

+/- 12...24

0.7

<10

Panel

C/L

LV 100

20 mA
(100 - 2500V)

+/- 15...24

0.6

<6

Panel

C/L

LV 200-AW/2

Tyto údaje jsou pouze orientační, v případě zájmu o datové listy produktů nás prosím kontaktujte.

zpět

Snímače jsou v průmyslu obvykle využívány k měření proudů a napětí pro účely řízení a zpětnovazebních regulací průmyslových zařízení. Čím rychlejší je odezva snímače, tím lepší, rychlejší a plynulejší je řízení sledovaných zařízení. Naše snímače se využívají v měničích pro řízení elektrických pohonů, svařovací technice, technice zdrojů nepřetržitého napájení, v solárních systémech při řízení měničů i k měření proud do sítě, k zajištění bezpečnosti zařízení a i jejich obsluhy, v aplikacích větrných elektráren a obnovitelných zdrojů, generátorů, zdvižných zařízení a mnoha dalších aplikací.

Základním a charakteristickým rysem námi dodávaných snímačů je bezpečné galvanické oddělení pracovního obvodu od vyhodnocovací části v širokém rozsahu přenášených kmitočtů.  

Pro snímání proudu jsou využívány různé technologie, které využívají buď princip Hallova jevu v polovodičích, nebo pricipu „Fluxgate“ v magnetických materiálech. Obě tyto technologie jsou využívány jak pro přímé měření v otevřené smyčce (O/L – Open Loop), nebo pro zpětnovazební měření (C/L – Closed Loop). Vysokou aplikovatelnost snímačů umožňují různá konstrukční provedení ať už do desek plošných spojů (PCB, SMD), nebo pro montáž na panel.

Snímače napětí využívají buď princip převodu měřeného napětí na proud vestavěným rezistorem, nebo jsou dodávány bez vstupního rezistoru - pro aplikaci s externím rezistorem. U snímačů napětí je kromě již zmíněných technologií využívána také technologie izolačního zesilovače. 

 

PE & ED, spol. s.r.o.

Firma je oficiálním zastoupením švýcarského výrobce snímačů LEM pro český a slovenský trh.Kontaktní údaje

Telefon : +420 596 239 256 Fax : +420 596 239 531 e-mail : peedova|peed|cz
P. O. BOX 91
Špálova 6
702 00 Ostrava 2
Česká republika

¤ ×
¤ ×
¤ ×
¤ ×

Libraries Versions

PHP 5.3.29 Linux fpm-fcgi x86_64
Nette Framework 1.0-dev 913fbaf released on 2010-06-08
dibi 1.3-dev 8c99f0c released on 2010-05-26
Texy! 2.1 9338a11 released on 2010-05-20
¤ ×

Callback actions

Clear Temp
Clear Logs
Clear Sessions
¤ ×

Homepage:show

Parameter Value
resource posts
slug snimace-pro-prumysl

Routers

Matched? Class Mask Defaults Request
no Route index.php presenter = Homepage
action = default
no Route <presenter users|posts|news|sitemap|photos|photogalleries|files>/<id [0-9]+>[.<format>][/<action show|edit|destroy>] action = show
format = html
no Route <presenter users|posts|news|sitemap|photos|photogalleries|files>/<action new|list> action = list
no Route admin/ presenter = Dashboard
action = show
no Route <resource clanky|novinky>/ presenter = Homepage
action = list
resource = news
yes Route <resource clanky|novinky>/<slug>[/<action show|edit|list>] presenter = Homepage
action = show
resource = news
Homepage:show
resource = posts
slug = snimace-pro-prumysl
no Route <presenter auth|homepage|error|dashboard>/<action> presenter = Homepage
action = list
resource = news
¤ ×

Queries: 3, time: 5.173 ms

TimeSQL StatementRowsConnection
3.400
explain ►
SELECT * 
FROM [posts] 
WHERE ([slug] = 'snimace-pro-prumysl') 
LIMIT 1
#row addr opcode p1 p2 p3 p4 p5 comment
0 0 Trace 0 0 0 00
1 1 Integer 1 1 0 00
2 2 String8 0 2 0 snimace-pro-prumysl 00
3 3 Goto 0 23 0 00
4 4 OpenRead 0 10 0 8 00
5 5 OpenRead 1 12 0 keyinfo(1,BINARY) 00
6 6 SeekGe 1 20 2 1 00
7 7 IdxGE 1 20 2 1 01
8 8 IdxRowid 1 3 0 00
9 9 Seek 0 3 0 00
10 10 IdxRowid 1 4 0 00
11 11 Column 0 1 5 00
12 12 Column 1 0 6 00
13 13 Column 0 3 7 00
14 14 Column 0 4 8 00
15 15 Column 0 5 9 00
16 16 Column 0 6 10 00
17 17 Column 0 7 11 00
18 18 ResultRow 4 8 0 00
19 19 IfZero 1 20 -1 00
20 20 Close 0 0 0 00
21 21 Close 1 0 0 00
22 22 Halt 0 0 0 00
23 23 Transaction 0 0 0 00
24 24 VerifyCookie 0 163 0 00
25 25 TableLock 0 10 0 Posts 00
26 26 Goto 0 4 0 00
sqlite3/0
0.165
explain ►
SELECT * 
FROM [news]
#row addr opcode p1 p2 p3 p4 p5 comment
0 0 Trace 0 0 0 00
1 1 Goto 0 16 0 00
2 2 OpenRead 0 13 0 8 00
3 3 Rewind 0 14 0 00
4 4 Rowid 0 1 0 00
5 5 Column 0 1 2 00
6 6 Column 0 2 3 00
7 7 Column 0 3 4 00
8 8 Column 0 4 5 00
9 9 Column 0 5 6 00
10 10 Column 0 6 7 00
11 11 Column 0 7 8 00
12 12 ResultRow 1 8 0 00
13 13 Next 0 4 0 01
14 14 Close 0 0 0 00
15 15 Halt 0 0 0 00
16 16 Transaction 0 0 0 00
17 17 VerifyCookie 0 163 0 00
18 18 TableLock 0 13 0 News 00
19 19 Goto 0 2 0 00
sqlite3/0
1.608
explain ►
SELECT *
FROM (
SELECT * 
FROM [sitemap]) t
ORDER BY [position] ASC
#row addr opcode p1 p2 p3 p4 p5 comment
0 0 Trace 0 0 0 00
1 1 OpenEphemeral 2 3 0 keyinfo(1,BINARY) 00
2 2 Goto 0 38 0 00
3 3 OpenRead 1 7 0 9 00
4 4 Rewind 1 21 0 00
5 5 Rowid 1 1 0 00
6 6 Column 1 1 2 (blob) 00
7 7 Column 1 2 3 00
8 8 Column 1 3 4 00
9 9 Column 1 4 5 0 00
10 10 Column 1 5 6 (blob) 00
11 11 Column 1 6 7 (blob) 00
12 12 Column 1 7 8 00
13 13 Column 1 8 9 00
14 14 MakeRecord 1 9 10 00
15 15 Column 1 4 11 0 00
16 16 Sequence 2 12 0 00
17 17 Move 10 13 1 00
18 18 MakeRecord 11 3 14 00
19 19 IdxInsert 2 14 0 00
20 20 Next 1 5 0 01
21 21 Close 1 0 0 00
22 22 OpenPseudo 3 10 9 00
23 23 Sort 2 36 0 00
24 24 Column 2 2 10 00
25 25 Column 3 0 1 20
26 26 Column 3 1 2 00
27 27 Column 3 2 3 00
28 28 Column 3 3 4 00
29 29 Column 3 4 5 00
30 30 Column 3 5 6 00
31 31 Column 3 6 7 00
32 32 Column 3 7 8 00
33 33 Column 3 8 9 00
34 34 ResultRow 1 9 0 00
35 35 Next 2 24 0 00
36 36 Close 3 0 0 00
37 37 Halt 0 0 0 00
38 38 Transaction 0 0 0 00
39 39 VerifyCookie 0 163 0 00
40 40 TableLock 0 7 0 Sitemap 00
41 41 Goto 0 3 0 00
sqlite3/0
¤ ×