Nepřímé měření fyzikálních veličin

28/02/2011, 15:02

Řízení a kontrola technologických procesů vyžadují údaje o různých fyzikálních veličinách jako jsou například teplota, tlak, poloha a mnoho dalších. Přímé měření může být často problematické (např. vliv prostředí v místě měření) a neefektivní (např. nákladná kabeláž a vysoké náklady na údržbu). Proto se stále častěji přechází na nepřímá měření, u nichž se hodnota požadované veličiny počítá, nebo odhaduje z jedné, nebo z více jiných fyzikálních veličin, nejčastěji elektrických. Např. z měření vstupního proudu měniče pro pohon vrat lze získat informaci nejen o okamžiku jejich uzavření, ale zároveň vzniká možnost monitorování jejich mechanického stavu (např. stavu ložisek). Nepřímé měření tak poskytuje pro analýzu mnohem více informací než je samotná hodnota proudu. Dalšími výhodami nepřímých měření jsou také například:

  • rychlost – zátěžové hodnoty jsou detekovány v reálném čase přímo ze samotného zařízení, což může ochránit zařízení v případě poruchy, nebo přerušení procesu,
  • jednoduchost – bezkontaktní proudové snímače mohou být jednoduše instalovány nacvaknutím na kabel nebo mohou být instalovány na panely v řídicích rozváděčích,  
  • spolehlivost – pevné a stabilní snímače jsou robustnější než např. elektromechanická zařízení a nevyžadují žádnou údržbu,
  • úspora – náklady jsou sníženy rychlou a snadnou instalací bez nutnosti složité přídavné kabeláže při zachování dlouhodobé spolehlivosti a životnosti snímače.  

Integrované snímače LEM kromě samotného měření stejnosměrných a střídavých proudů nabízejí možnost úpravy výstupního signálu na hodnotu RMS přenášenou v normalizovaných úrovních signálů (např. 0-10V, 4-20 mA), což umožňuje jednoduché připojení snímačů i výrazné zjednodušení při zpracovávání vstupních údajů v řídicích systémech.

Přehled snímačů proudu pro automatizaci zde.Zpět

PE & ED, spol. s.r.o.

Firma je oficiálním zastoupením švýcarského výrobce snímačů LEM pro český a slovenský trh.Kontaktní údaje

Telefon : +420 596 239 256 Fax : +420 596 239 531 e-mail : peedova|peed|cz
P. O. BOX 91
Špálova 6
702 00 Ostrava 2
Česká republika