Hallova sonda

Využívá se dvou zapojení tzv. open loop (otevřená smyčka) a closed loop (uzavřená smyčka). Pomocí obou zapojení lze měřit stejnosměrný i střídavý proud ve frekvenčním rozsahu do několika desítek kHz. Princip měření využívá Biot-Savartova zákona. Tyto snímače vykazují prakticky nulové ztráty v měřeném obvodu.

Snímače proudu s otevřenou smyčkou (O/L)

Technologie s využitím Hallovy sondy v otevřené smyčce je využita především u snímačů s menšími požadavky na přesnost a dynamiku měření. Magnetický tok vytvářený primárním proudem IP je koncentrován v magnetickém obvodu snímače. Jeho velikost je měřena ve vzduchové mezeře magnetického obvodu s využitím Hallovy sondy. Signál z Hallovy sondy je zesílen tak, aby bylo dosaženo úměry mezi primárním proudem a napětím na výstupu snímače. Časový průběh výstupního napětí tak kopíruje časový průběh primárního proudu.

  Schéma snímače proudu s Hallovou sondou O/L

Vlastnosti:

 • malá konstrukční velikost
 • velký měřicí rozsah
 • minimální hmotnost
 • nízká spotřeba
 • měření bez přídavných ztrát

Snímače proudu s uzavřenou smyčkou (C/L)

U snímačů s uzavřenou smyčkou je jádro snímače doplněno o kompenzační vinutí, které svou polaritou potlačuje magnetický tok vytvářený primárním vodičem. Hallova sonda v tomto případě slouží měření výsledného pole tvořeného rozdílem pole primárního vodiče a pole kompenzačního vinutí. Při vyrovnání těchto magnetických polí v jádře tak prochází kompenzačním vinutím proud vázaný na primární proud počtem závitů kompenzační cívky. Tento proud na výstupu snímače reprezentuje průběh a velikost primárního proudu, takže snímač se chová jako transformátor proudu již od stejnosměrných hodnot proudu.

Vlastnosti:

 • široké frekvenční rozsah
 • velmi dobrá celková přesnost
 • krátká doba odezvy
 • nízký teplotní drift
 • výborná linearita
 • nevnáší do měřeného obvodu přídavné ztráty

  Snímače napětí s uzavřenou smyčkou (C/L)

 Princip snímače napětí s Hallovou sondou vychází z principu snímače proudu s uzavřenou smyčkou. V tomto případě je vstupní měřené napětí převedeno prostřednictvím primárního odporu R1 na primární proud, který napájí primární cívku snímače. Magnetické pole primární a kompenzační cívky působí proti sobě a jejich rozdíl je opět detekován Hallovou sondou. Výstupem snímače je opět proud kompenzační cívky. Jeho velikost je určena poměrem závitů obou cívek a velikostí primárního odporu R1.

  Snímač napětí s Hallovou sondou

 Vlastnosti:

 • měření velkých napětí
 • bezpečná izolace
 • dobrá celková přesnost
 • nízký teplotní drift
 • výborná linearita

 

 

 
Dokument ke stažení  
Aplikace, technologie

PE & ED, spol. s.r.o.

Firma je oficiálním zastoupením švýcarského výrobce snímačů LEM pro český a slovenský trh.Kontaktní údaje

Telefon : +420 596 239 256 Fax : +420 596 239 531 e-mail : peedova|peed|cz
P. O. BOX 91
Špálova 6
702 00 Ostrava 2
Česká republika

¤ ×
¤ ×
¤ ×
¤ ×

Libraries Versions

PHP 5.3.29 Linux fpm-fcgi x86_64
Nette Framework 1.0-dev 913fbaf released on 2010-06-08
dibi 1.3-dev 8c99f0c released on 2010-05-26
Texy! 2.1 9338a11 released on 2010-05-20
¤ ×

Callback actions

Clear Temp
Clear Logs
Clear Sessions
¤ ×

Homepage:show

Parameter Value
resource posts
slug hallova-sonda

Routers

Matched? Class Mask Defaults Request
no Route index.php presenter = Homepage
action = default
no Route <presenter users|posts|news|sitemap|photos|photogalleries|files>/<id [0-9]+>[.<format>][/<action show|edit|destroy>] action = show
format = html
no Route <presenter users|posts|news|sitemap|photos|photogalleries|files>/<action new|list> action = list
no Route admin/ presenter = Dashboard
action = show
no Route <resource clanky|novinky>/ presenter = Homepage
action = list
resource = news
yes Route <resource clanky|novinky>/<slug>[/<action show|edit|list>] presenter = Homepage
action = show
resource = news
Homepage:show
resource = posts
slug = hallova-sonda
no Route <presenter auth|homepage|error|dashboard>/<action> presenter = Homepage
action = list
resource = news
¤ ×

Queries: 3, time: 23.939 ms

TimeSQL StatementRowsConnection
12.224
explain ►
SELECT * 
FROM [posts] 
WHERE ([slug] = 'hallova-sonda') 
LIMIT 1
#row addr opcode p1 p2 p3 p4 p5 comment
0 0 Trace 0 0 0 00
1 1 Integer 1 1 0 00
2 2 String8 0 2 0 hallova-sonda 00
3 3 Goto 0 23 0 00
4 4 OpenRead 0 10 0 8 00
5 5 OpenRead 1 12 0 keyinfo(1,BINARY) 00
6 6 SeekGe 1 20 2 1 00
7 7 IdxGE 1 20 2 1 01
8 8 IdxRowid 1 3 0 00
9 9 Seek 0 3 0 00
10 10 IdxRowid 1 4 0 00
11 11 Column 0 1 5 00
12 12 Column 1 0 6 00
13 13 Column 0 3 7 00
14 14 Column 0 4 8 00
15 15 Column 0 5 9 00
16 16 Column 0 6 10 00
17 17 Column 0 7 11 00
18 18 ResultRow 4 8 0 00
19 19 IfZero 1 20 -1 00
20 20 Close 0 0 0 00
21 21 Close 1 0 0 00
22 22 Halt 0 0 0 00
23 23 Transaction 0 0 0 00
24 24 VerifyCookie 0 163 0 00
25 25 TableLock 0 10 0 Posts 00
26 26 Goto 0 4 0 00
sqlite3/0
0.170
explain ►
SELECT * 
FROM [news]
#row addr opcode p1 p2 p3 p4 p5 comment
0 0 Trace 0 0 0 00
1 1 Goto 0 16 0 00
2 2 OpenRead 0 13 0 8 00
3 3 Rewind 0 14 0 00
4 4 Rowid 0 1 0 00
5 5 Column 0 1 2 00
6 6 Column 0 2 3 00
7 7 Column 0 3 4 00
8 8 Column 0 4 5 00
9 9 Column 0 5 6 00
10 10 Column 0 6 7 00
11 11 Column 0 7 8 00
12 12 ResultRow 1 8 0 00
13 13 Next 0 4 0 01
14 14 Close 0 0 0 00
15 15 Halt 0 0 0 00
16 16 Transaction 0 0 0 00
17 17 VerifyCookie 0 163 0 00
18 18 TableLock 0 13 0 News 00
19 19 Goto 0 2 0 00
sqlite3/0
11.545
explain ►
SELECT *
FROM (
SELECT * 
FROM [sitemap]) t
ORDER BY [position] ASC
#row addr opcode p1 p2 p3 p4 p5 comment
0 0 Trace 0 0 0 00
1 1 OpenEphemeral 2 3 0 keyinfo(1,BINARY) 00
2 2 Goto 0 38 0 00
3 3 OpenRead 1 7 0 9 00
4 4 Rewind 1 21 0 00
5 5 Rowid 1 1 0 00
6 6 Column 1 1 2 (blob) 00
7 7 Column 1 2 3 00
8 8 Column 1 3 4 00
9 9 Column 1 4 5 0 00
10 10 Column 1 5 6 (blob) 00
11 11 Column 1 6 7 (blob) 00
12 12 Column 1 7 8 00
13 13 Column 1 8 9 00
14 14 MakeRecord 1 9 10 00
15 15 Column 1 4 11 0 00
16 16 Sequence 2 12 0 00
17 17 Move 10 13 1 00
18 18 MakeRecord 11 3 14 00
19 19 IdxInsert 2 14 0 00
20 20 Next 1 5 0 01
21 21 Close 1 0 0 00
22 22 OpenPseudo 3 10 9 00
23 23 Sort 2 36 0 00
24 24 Column 2 2 10 00
25 25 Column 3 0 1 20
26 26 Column 3 1 2 00
27 27 Column 3 2 3 00
28 28 Column 3 3 4 00
29 29 Column 3 4 5 00
30 30 Column 3 5 6 00
31 31 Column 3 6 7 00
32 32 Column 3 7 8 00
33 33 Column 3 8 9 00
34 34 ResultRow 1 9 0 00
35 35 Next 2 24 0 00
36 36 Close 3 0 0 00
37 37 Halt 0 0 0 00
38 38 Transaction 0 0 0 00
39 39 VerifyCookie 0 163 0 00
40 40 TableLock 0 7 0 Sitemap 00
41 41 Goto 0 3 0 00
sqlite3/0
¤ ×